Akuna logo

Search akunaweb.com

STÁT

PŘIHLÁŠENÍ: JMÉNO / HESLO

THE WORLD OF AKUNA

»Health And Success«

Akuna je společnost s celosvětovou působností v oblasti potravinových doplňků.

Bylina

Co řekli o Take a Plaster

Co řekli o Take a Plaster

Jak náplasti fungují:
Na lidském těle se nachází více než 360 reflexních bodů, z nichž přes 60 je na chodidlech. Podle tradiční čínské medicíny toxiny cestují během dne tělem a hromadí se v dolních končetinách. Esence dřevného octu, který se nachází v některých stromech, umí toxiny absorbovat přes tyto reflexní body nacházející se na chodidlech. Jak krev obíhá k chodidlům, náplasti toxiny nahromaděné v těle absorbují. Tímto procesem krev protéká volněji a škodliviny jsou přirozeně odstraňovány. Ve výsledku toto pročištění podporuje celkové přirozené zdraví těla a hojivé procesy. Tělo tak dosáhne optimálního zdravotního stavu.

Náplasti se mohou používat i na jiných místech těla
Náplasti můžete použít na libovolné části těla, kde cítíte problémy – otoky, pálení a podobně. Například na ramenou, kolenou, zádech atd.

Aplikujte v měsíčních kúrách
Délka aplikace náplastí závisí na předchozích detoxikačních procedurách a absolvovaných kúrách. Zároveň na tom, v jakém stavu je Váš organismus, jaké množství toxického odpadu je v něm nahromaděno.
Pokud nebyl organismus v nedávné minulosti detoxikován, doporučujeme měsíční kúru s každodenní noční aplikací. U obzvlášť znečištěného organismu může být kúra i delší. Nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky a případy „předávkování“.
Pro organismus je přínosem jakákoliv – i kratší detoxikační kúra Take a Plaster. Barva náplasti se během užívání mění v závislosti na množství toxinů v těle. Na začátku je barva tmavší, ale během pravidelného užívání již tolik netmavne, což ukazuje na postupné zlepšování vašeho zdraví.

Detoxikovat pomocí Take a Plaster může kdokoliv
Dosud nebyly detailně prozkoumány účinky na dětech a těhotných ženách. Pouze z toho důvodu se jim aplikace Take a Plaster nedoporučuje.

Take a Plaster nemají vedlejší účinky
Dosud nebyly zaznamenány vedlejší účinky. Pouze u osob alergických na některou z konkrétních složek může dojít k alergické reakci.

MUDr. Jaromír Bertlík, N.D.,
předseda Vědecké rady

Inspired by nature